Câu Hỏi Thường Gặp

Chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi của bạn? Liên hệ với chúng tôi ngay!

Tôi muốn trở thành Cộng Tác Viên của NasdaqVietnam


Cộng Tác Viên (CTV) khi giới thiệu thành viên vào Ace Pro sẽ nhận được 30% phí giao dịch. Tối thiểu 3-4 người đăng ký thành viên thì ít nhất mỗi tháng CTV có thể nhận được 100 triệu của 30%. Thứ hai hàng tuần sẽ chuyển tiền về tài khoản cho CTV. CTV của Ace Pro tại Hàn Quốc giới thiệu trung bình 60 người đã đăng ký thành viên thì mỗi tháng mỗi cá nhân có thể có thu nhập lên đến 8 triệu đồng. Bây giờ Ace Pro đã về Việt Nam đầu tư. Hy vọng sẽ có nhiều CTV có năng lực cùng đồng hành với chúng tôi.
Hướng Dẫn Chuyển Tiền Vào Tài Khoản NasdaqVietnam

Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên NasdaqVietnam

Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Tài Khoản NasdaqVietnam

Hướng Dẫn Giao Dịch Chứng Khoán Trên NasdaqVietnam